#ko nikoli ne zmanjka prostora. Istočasno delo na 3 avtodomih.