Pridobili smo posel v podjetju MOJSTROVINA d.o.o.

27. december 2021

 

S ponosom sporočamo, da smo pridobili posel v podjetju MOJSTROVINA d.o.o. v Slovenski Bistrici, ki obsega postavitev lakirne komore (dimenzije 14,00m x 4,50m x 4,00m) in mešalnice barv, znamke USI ITALIA. Predmet ličenja bodo kovinski izdelki.

 

Kakšen izziv smo reševali za naročnika? 

Naročnik je želel v obstoječem, relativno ozkem prostoru postaviti lakirno komoro z nad nivojskim odsesovanjem na obeh straneh komore. Ker nobena od standardnih postavitev ni prišla v poštev, smo mu svetovali in izrisali po naročilu narejeno lakirno komoro.

Katere konkurenčne prednosti bo naročnik pridobil z vgradnjo opreme? Naročnik bo pridobil lakirno komore z visoko učinkovitostjo delovanja in posledično velikimi prihranki energije. Na dolgi rok to predstavljala konkurenčno prednost pri njihovem delu, poleg tega pa bodo naročnikom lahko hitreje zagotovili kvalitetnejše proizvode.

 

Stane Žokalj

Direktor