Pridobili smo posel v podjetju CARTHAGO d.o.o.

25. februar 2021

 

S ponosom sporočamo, da smo pridobili posel v podjetju CARTHAGO d.o.o. v Odrancih, ki obsega postavitev 3 pripravljalnih mest, znamke USI ITALIA, skupne dimenzije 17,60m x 9,05m x 4,05m. Predmet ličenja bodo avtodomi.

Kakšen izziv smo reševali za naročnika? 

Naročnik je želel v obstoječem, relativno nizkem prostoru postaviti 3 pripravljalna mesta. Ker nobena od standardnih postavitev ni prišla v poštev, smo mu svetovali in izrisali po naročilu narejeno pripravljalno mesto z agregatom nad plenumom.

Katere konkurenčne prednosti bo naročnik pridobil z vgradnjo opreme? Naročnik bo pridobil pripravljalna mesta z visoko učinkovitostjo delovanja in posledično velikimi prihranki energije. Na dolgi rok to predstavljala konkurenčno prednost pri njihovem delu, poleg tega pa bodo naročnikom lahko hitreje zagotovili kvalitetnejše proizvode.

 

Stane Žokalj

Direktor