#3 Vozilo je na mestu za lakiranje. Vozilo po potrebi dvignemo z dvigalko.