1993 ustanovitev podjetja TIM d.o.o.

Stane Žokalj se je leta 1976 zaposlil v podjetju SOP KRŠKO, na delovnem mestu tehnolog projektov, med drugim tudi za takratno Sovjetsko zvezo.

Po razpadu Jugoslavije in podjetja, je leta 1993 ustanovil podjetje TIM d.o.o.

V prvih letih poslovanja je podjetje TIM d.o.o. opravljajo montažo industrijskih postrojenj v Moskvi, San Petersburgu in drugje v Rusiji.