2008 posodobitve lakirnih postrojenj

Podjetje TIM d.o.o. začne izvajati posodobitve lakirnih potrojenj ne glede na tip in znamko proizvajalca.