DGTouch kontrolna plošča za

upravljanje komore in ločena

DGTouch plošča za upravljanje

dvojnega pripravljenega mesta.