ŠOLANJE UPORABNIKOV

Z UPORABO NAJNOVEJŠEGA ZNANJA PREHITITE KONKURENCO 

Vsak kupec naših produktov je deležen temeljitega šolanja na lokaciji postavitve lakirne opreme. Delovanje opreme tako ni prepuščeno naključju.