STROKOVEN SERVIS

IZVAJA KVALIFICIRAN STROKOVNJAK

Poleg rednega vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, je pomemben tudi strokoven servis, zamenjava delov in periodični pregledi, ki jih opravimo za vas.