Nova definicija nadzora

Do zdaj je bilo mogoče oceniti samo delovne čase in stroške. Zahvaljujoč skupini inženirjev je USI ITALIA razvil program DGT Manager, ki nadgrajuje in ORGANIZIRA potek dela, ter ustvari bazo podatkov s stroški vsakega cikla - bistveno orodje za nadzor upravljanja oddelka za lakiranje.

Nadzornik ali vodje lahko filtrirajo delovna naročila glede na veliko različnih meril.

Zahvaljujoč ogromnemu potencialu programske opreme DGT lahko s ponosom navajamo, da so vse te prednosti le začetek nove dobe v profesionalnem upravljanju oddelkov za lakiranje. Nove ideje se trenutno razvijajo in bodo predstavljene v bližnji prihodnosti, zato bodite pripravljeni.